• นางสาวจันทราวดี เติมมี

  นางสาวจันทราวดี เติมมี

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • นายวรุฒ เวชพิทักษ์

   นายวรุฒ เวชพิทักษ์

   เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวอาทิตยา สิงหืโตทอง

    นางสาวอาทิตยา สิงหืโตทอง

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • ... ว่าง...

   ... ว่าง...

   นักวิชาการสุขาภิบาล
  • ... ว่าง...

   ... ว่าง...

   นักวิชาการสาธารณสุข

 • นายวัชรพงศ์ เงางาม

  นายวัชรพงศ์ เงางาม

  คนงานประจำรถขยะ
 • นายชะดาว ทองจันทร์

  นายชะดาว ทองจันทร์

  คนงานประจำรถขยะ
 • นายลพบุรี โต๊ะงาม

  นายลพบุรี โต๊ะงาม

  คนงานประจำรถขยะ
 • นายชาตรี ศรีเกาะ

  นายชาตรี ศรีเกาะ

  คนงานประจำรถขยะ

  • นายกิจ แก่นมั่น

   นายกิจ แก่นมั่น

   คนงาน
  • นายอภิเดช เรือนรส

   นายอภิเดช เรือนรส

   คนงาน
  • นายทนงศักดิ์ สิงห์โตมอง

   นายทนงศักดิ์ สิงห์โตมอง

   คนงาน
  • นายธวัช พลแสน

   นายธวัช พลแสน

   คนงาน
  • นางสาวนภาพร ไพรนอก

   นางสาวนภาพร ไพรนอก

   คนงาน
  • นายพัฒนา อินทจักร์

   นายพัฒนา อินทจักร์

   คนงาน
  • นางติ่ม พุ่มพวง

   นางติ่ม พุ่มพวง

   คนงาน
  • นางกุหลาบ

   นางกุหลาบ

   คนงาน
  • นางสาววนิดา เจียรงาม

   นางสาววนิดา เจียรงาม

   คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page