ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ด้วยอำเภอบัวเชด ร่วมกับ เทศบาลตำบลบัวเชด ส่วนราชการและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบัวเชด

เทศบาลตำบลบัวเชด จึงขอเรียนเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน รวมถึงเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบัวเชดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

1.พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับเด็กที่มีผลเรียนดี /เด็กที่มีความประพฤติดี /เด็กที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
2.การแสดงของเด็กนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด ทุกแห่ง
3.ซุ้มกิจกรรมของส่วนราชการและเอกชนในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด

3.1 ซุ้มกิจกรรมสถานีตำรวจภูธรบัวเชด
3.2 ซุ้มกิจกรรมโรงพยาบาลบัวเชด
3.3 ซุ้มกิจกรรมสาธารณสุขอำเภอบัวเชด
3.4 ซุ้มกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชด
3.5 ซุ้มกิจกรรมโรงเรียนบัวเชดวิทยา
3.6 ซุ้มกิจกรรมโรงเรียนบ้านบัวเชด
3.7 ซุ้มกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
3.8 ซุ้มกิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสังข์
3.9 ซุ้มกิจกรรม To Be Number One (รร.บัวเชดวิทยา)
3.10 ซุ้มกิจกรรมโรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
3.11 ซุ้มกิจกรรมกู้ภัยสุรินทร์จุดอำเภอบัวเชด
3.12 ซุ้มกิจกรรมกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมจุดอำเภอบัวเชด

4.การจับฉลากของขวัญฉลองวันเด็ก สำหรับเด็กในเขตทต.บัวเชด
5.การเล่นเกมและของรางวัลต่างๆ มากมาย

สำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมโดยการสนับสนุน ของขวัญหรือของรางวัลหรือเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารเครื่องดื่มสำหรับเด็กในงานท่านสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบัวเชดหรือแจ้งได้ทุกช่องการติดต่อเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบัวเชดจัดเตรียมสถานที่สำหรับท่าน ในการนี้ เทศบาลตำบลบัวเชด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการร่วมดำเนินกิจกรรมด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page